Park Naut

Via onderstaand bouwblog houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de bouw van het schitterende Park Naut.

Het eerste bouwblog van Waterlodges Naut, en er gebeurt al ontzettend veel!

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de kavel. Denk hierbij aan het verwijderen van begroeiing en keerwanden waar nodig.

De dam tussen Waterlodges Naut en de reeds gebouwde eilanden wordt deels verwijderd zodat ook voor de bewoners van deze eilanden een doorvaar-route beschikbaar blijft.

Verder is er een bouwweg gemaakt voor de realisatie van de eerste 10 woningen en wordt er over ca. 4 weken gestart met het daadwerkelijk bouwrijp maken van het terrein en ook met het aanbrengen van een rioleringsleiding vanaf het park naar het gemaal op de Handelskade in Oude Tonge.